MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT

Yleiset sopimusehdot

Posioshop.com -verkkokaupassa olevat majoitusyrittäjät (jäljempänä omistaja) noudattavat vuokraamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut omistajalle Posiohop. com -verkkokaupassa tehdyn varauksen.

Varaaminen

Asiakkaalle lähetetään sähköpostitse varausvahvistus, jossa on lomakohteen omistajan tiedot sekä asiakkaan tekemän varauksen tiedot. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varauksen verkkopankissa, luottokortilla tai muulla elektorinisella maksutavalla tai hän on maksanut saamansa laskun joko kokonaan tai laskun ennakkomaksun 30%. Laskun ennakkomaksu ja loppusuoritus tulee maksaa viestissä kirjattuihin eräpäiviin mennessä. Loppusuoritus on maksettava viimeistään 6 viikkoa ennen majoituksen alkua. Viime hetken varauksista (majoituksen alkuun vähemmän kuin 35 vrk) peritään kaikki maksut välittömästi.

Peruutukset

Mikäli asiakas joutuu perumaan varauksensa, tulee hänen ilmoittaa asiasta välittömästi omistajalle sähköpostitse tai puhelimitse. Ennakko- tai loppumaksun maksamatta jättäminen ei tarkoita varauksen peruuttamista, eikä vapauta varaajaa näistä peruutusehdoista. Varauksen voi perua ilman kuluja ennen laskun ennakkomaksun eräpäivää. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa vähintään 35 vrk ennen majoituksen alkua, palautetaan suoritettu maksu vähennettynä peruutusmaksulla (-10 % majoituslaskun summasta) kuitenkin aina vähintään 70 €. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin, peritään koko vuokrasumma. Kaikissa yli 1000 € varauksissa peruutus tulee tehdä 2 kuukautta ennen majoituksen alkua. Mikäli asiakas peruuttaa myöhemmin, on peruutusmaksu 20 % majoituksen hinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 35 vrk ennen varauksen alkamista perhepiirissä sattuneen vakavan sairaus- tai kuolemantapauksen johdosta, palautetaan vuokrasumma -15 % sekä käsittelykulut 20 euroa. Tällöin on toimitettava lääkärintodistus kohteen omistajalle.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, omistaja voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut omistajasta ja jonka seurauksia omistaja ei kohtuudella ole voinut estää.

Oleskelu lomakohteessa

Loma-asunnon avaimet luovutetaan asiakkaalle varausvahvistuksessa ilmoitetun tahon kautta. Omistajalla / huoltajalla / avainpalvelulla on oikeus periä avaimista 130 € suuruinen pantti. Jos asiakas ei palauta loma-asunnon avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset vähennettynä mahdollisella panttimaksulla.

Loma-asunnon siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas, mikäli ei ole maksettu etukäteen loppusiivousta, tai loppusiivous sisältyy kohteen hintaan. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja mökin omistaja/huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä vähintään 150 € suuruinen siivousmaksu.

Loma-asuntoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu kohteen vuodepaikkamääränä, tai mitä loma-asuntoa varattaessa on sovittu. Teltan tai asuntovaunun käyttö loma-asunnon tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuominen loma-asuntoon ei ole sallittua, mikäli vuokrattavan kohteen tiedoissa on näin mainittu. Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan loma-asunnon omistajalle.

Reklamaatiot

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan omistajalle. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida. Asiakas sitoutuu tutustumaan lomahuoneistossa olevaan käyttöohjekirjaan ja noudattamaan siinä olevia ohjeita ja määräyksiä. Ohjeiden vastainen toiminta aiheuttaa vaaraa kiinteistölle ja asiakkaalle sekä korvausvastuun asiakkaalle. Kaikissa epäselvissä tapauksissa noudatamme Suomen lakia.

OHJELMAPALVELUJEN VARAUSEHDOT

Yleiset sopimusehdot

Posioshop.com -verkkokaupassa olevat yrittäjät (jäljempänä palveluntuottaja) noudattavat myymiensä ja välittämiensä palvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja tehtyjen varausten peruuttamisessa alla olevia toimitusehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut omistajalle Posiohop.com -verkkokaupassa tehdyn varauksen.

Varaaminen

Varattujen ohjelma- ja lisäpalveluiden (mm. retket, kiertoajelut ja safarit) tarkat yksityiskohdat, kuten lähtöajat ja

– paikat tai mahdollinen nouto majoituskohteesta, ilmoitetaan a) majoittumisen yhteydessä matkakohteessa tai

b) varausvahvistuksessa. Tietyt palvelut edellyttävät minimimäärää asiakkaita. Mikäli osallistujamäärä ei toteudu, on palveluntuottajalla oikeus peruuttaa palvelu. Muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle välittömästi.

Ohjelma- ja lisäpalvelut toteutetaan säävarauksella ja reitin ja/tai ohjelman sisältö ja/tai järjestys voi vaihtua. Lähtöaika ja kesto voivat muuttua myös liikenteestä johtuvista tekijöistä. Vastuullinen palvelutuottaja pidättää oikeudet muuttaa hintoja, kestoja, reittejä ja sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Vastuullinen palvelutuottaja pidättää oikeuden peruuttaa palvelu, mikäli mahdollisuudet toteuttaa palvelu sovitulla tavalla on olennaisesti vaikeutunut kohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka jos palvelua ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta osallistujan henkeä tai terveyttä. Asiakas on velvollinen noudattamaan hyväksymänsä matkaohjelman aikataulua. Mikäli asiakas laiminlyö tämän velvollisuutensa, on palveluntuottajalla oikeus veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset

Palvelutuottaja pidättää oikeuden keskeyttää palvelu, mikäli osanottaja osoittaa käyttäytymisellään, että hänestä on mahdollista vaaraa itselleen tai muille asiakkaille tai jos hänen terveydentilansa sitä vaatii. Erityisesti moottorikelkka- ja mönkijäsafareja ei suositella raskaana oleville naisille, sillä tärähtelyt ja pakokaasut voivat olla haitallisia. Muistathan ilmoittaa terveydellisistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa ohjelman suorittamiseen. Mikäli lapselta ei veloiteta osallistumismaksua, on oletuksena, että lapsi istuu aikuisen sylissä tai palvelutuottajan osoittamassa paikassa aikuisen kanssa. Palvelutuottajalla voi olla lapsille tarkoitetut hinnat ja lapsille suunnitellut paikat. Nämä ehdot vaihtelevat palveluittain ja sesongeittain. Lapsialennukset huomioidaan varattaessa, palvelun hinnan tarkistamisen yhteydessä, jolloin ne huomioidaan kokonaishinnassa.

Vastuut ja vakuutukset

Palvelutuottajalla on toimintaansa koskeva vastuuvakuutus. Mikäli palveluihin sisältyy kuljetus ajoneuvolla, jota asiakas itse kuljettaa, on hän vastuussa ajoneuvon/kaluston oikeanlaisesta käytöstä ja niille mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Omavastuuosuus vahinkotapauksissa ilmoitetaan ennen palvelun alkua. Kaikki ajoneuvot on vakuutettu Suomen Liikennevakuutuslain mukaisesti. Vakuutus kattaa kuljettajan ja matkustajien onnettomuudessa loukkaantumisesta aiheutuneet hoitokulut. Lisäksi vakuutus kattaa ajettaessa aiheutuneet henkilövahingot sekä syyttömälle osapuolelle aiheutuneet omaisuusvahingot kokonaisuudes-saan.

Palvelutuottaja ei ole vastuussa henkilövahingoista eikä aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat muissa kuin ajoneuvoilla tehtävissä ohjelmissa ja retkillä. Asiakas sitoutuu noudattamaan palveluntuottajan henkilökunnan ohjeita tilojen sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa. Suosittelemme henkilökohtaisen matkavakuutuksen hankkimista sekä tarkistamaan voimaatulon ja kattavuuden hyvissä ajoin ennen ohjelmalle sovittua päivää.

Moottorikelkan ja mönkijän kuljettajalta vaaditaan vähintään 15 v ikä ja jäärata- tai maastoauton kuljettajalta vähintään 18 v. ikä, molemmilta myös voimassa oleva ajokortti, joka tulee pyydettäessä esittää palvelutuottajan edustajalle ennen sovittua aktiviteettia. Suomen lain mukaan ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena on kiellettyä.

Peruutukset

Peruutuksesta on aina ilmoitettava palveluntuottajan asiakaspalveluun. Alustavan varauksen peruutus on maksuton, mikäli varaus peruutetaan 7 arkipäivää ennen palvelun toteutusta. Vahvistetun varauksen peruuntuessa sovelletaan seuraavia ehtoja:

  • Aiemmin kuin 28 päivää ennen matkan ajankohtaa tulleesta peruutuksesta veloitetaan toimisto- ja varauskuluina 50 €
  • 7 - 28 päivää ennen matkan ajankohtaa tulleesta peruutuksesta veloitetaan tilaajalta 30% varatuista palveluista
  • Alle 7 päivää ennen matkan ajankohtaa tulleesta peruutuksesta veloitetaan 50% varatuista palveluista, sekä poisjäännistä ilman peruutusta veloitetaan 100% varatuista palveluista Mikäli palvelua käytetään vain osittain, ei tällä perusteella ole oikeutta takaisinmaksuun.

Muuta

Mikäli ohjelmaan osallistuminen vaatii erityisjärjestelyjä (esim. palveluun sisältymättömiä lisäkuljetuksia paikan päälle, erikoisluvat kalastukseen tai metsästykseen), palveluntuottaja ei vastaa näistä lisäkustannuksista. Asiakkaan kulkuneuvoihin, retki- tai ohjelmakohteisiin unohtamat tavarat ovat asiakkaan itsensä vastuulla. Juomarahat eivät sisälly lisäpalveluiden hintoihin ja niiden antaminen on asiakkaan oman harkinnan mukaista. Palveluntuottaja varaa oikeuden hinta- ja tuotetietojen muutoksiin. Kaikissa epäselvissä tapauksissa noudatamme Suomen lakia.

VERKKOKAUPAN TOIMITUSEHDOT

Yleiset sopimusehdot

Posioshop.com -verkkokaupassa mukanaolevat verkkokauppiaat (jäljempänä verkkokauppias), myyvät tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille. Tuotteiden jakelualue on Suomi ja noudatamme toiminnassamme Suomen lainsäädännössä kuluttajakaupasta säädettyjä lakeja ja kuluttajaviranomaisen suosituksia. Omistaja pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Uusiin tilauksiin sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja. Poikkeuksena laissa tapahtuvat muutokset, jotka astuvat voimaan heti.

Tuotteet ja hinnat

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Hinnat on ilmoitettu Euroissa (EUR). Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Toimituskulut vaihtelevat toimitustavan mukaan ja ovat nähtävissä tilausta tehtäessä. Verkkokaupan ja myymälän hinnoissa voi olla eroja. Verkkokaupan tarjoukset eivät ole voimassa myymälässä ellei toisin ole ilmoitettu. Myöskään myymälän tarjoukset eivät ole voimassa verkkokaupassa ellei toisin ole ilmoitettu. Verkkokauppias pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Maksutavat

Asiakas voi maksaa tilauksensa Visma Payn tarjoamilla maksuvaihtoehdoilla, jotka on listattu Maksutavat-sivulla. Verkkomaksua käytettäessä Kajaanin Valomaailma toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja toimittaa tuotteen tilaajalle. Verkkomaksut kulkevat Visma maksupalvelun kautta.

Tilaaminen

Asiakas sitoutuu tilatessaan noudattamaan sähköisestä kaupankäynnistä säädettyjä lakeja ja sääntöjä. Tilauksen yhteydessä asiakkaan tulee aina ilmoittaa täydelliset ja oikeat yhteystietonsa. Tilauksen jälkeen asiakas saa automaattisen tilausvahvistuksen tai laskun asiakkaan antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus ennen tilauksen toimittamista peruuttaa tilaus tai osa siitä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Toimitusaika

Toimitusaika tuotteille vaihtelee tuotekohtaisesti. Toimitusaika ilmoitetaan tuotesivulla. Varastossamme olevien tuotteiden toimitus normaalisti 2-5 työpäivän sisällä tilauksen saapumisesta. Mikäli tuotetta ei ole omassa varastossamme, tuotteen kohdalla on ilmoitettu arvioitu toimitusaika. Toimitusajan viivästyessä ilmoitamme siitä erikseen.

Tuotepalautukset

Verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla on kuluttajasuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Palautettava tuote on oltava alkuperäisessä kunnossa ja käyttämätön. Varmista myös, että tuote on alkuperäisessä paketissa. Palauta tuote postin asiakaspalautuksena tai alkuperäisen toimitustavan mukaan. Palautettavan tuotteen mukaan on liitettävä kopio kuitista tai laskusta. Mikäli olet noutanut tuotteen myymälästämme, tuote palautetaan myymälään, ei postitse. Kun tuote on palautettu, saat tuotteesta maksamasi hinnan ilmoittamallesi pankkitilille. Muista ilmoittaa tilinumerosi palautuksen yhteydessä.

Reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkastaa tuote heti sen saatuaan ja ilmoittaa virheestä välittömästi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai sähköpostitse. Palauttaminen tapahtuu reklamaation tekemisen jälkeen.